Visi & Misi


Visi 

Pusat Sumber PKG Jeli

 

Pusat Sumber untuk Pendidikan Guru Yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang

 

 

Misi 

Pusat Sumber PKG Jeli

 

Membolehkan semua warga pendidik mengakses informasi yang diperlukan dengan kaedah yang mudah, efisyen dan efektif


Memperolehi dan mempraktik kemahiran mengurus, menilai serta mengaplikasi maklumat kearah peningkatan bidang ilmu pengetahuan dan profesionalisme guru.


Mendorong minat membaca dan belajar sepanjang hayat dikalangan warga pendidik.

 

 

Comments