Bengkel Portal PSS Sekolah Daerah Jeli.

Alhamdulillah Bengkel Portal PSS Sekolah telah dijalankan dengan jaya di PKG Ayer Lanas pada 28 hingga 29 oktober, dengan sasarannya GPMS di bawah kelompok PKG Jeli dan dan PKG Ayer Lanas supaya mempunyai satu laman website atau Portal untuk meningkatkan prestasi penggunaan PSS di sekolah masing-masing.

Terbinanya Portal ini memberi laluan baharu kepada GPMS untuk menyusun dan merancang strategi PSS sekolah pada masa yang akan datang.
beberapa akativiti telah dirancang dalam Bengkel Pembinaan Portal ini.


Comments